Cennik


Wpisowe 600 zł

Wpisowe wynosi 600 zł. Jest to opłata jednorazowa wpłacana przelewem na konto w dniu podpisania umowy.

Czesne podstawowe 990 zł

Czesne podpstawowe za pobyt dziecka w placówce w godzinach 7:00 - 17:00 wynosi 990 zł i jest wpłacane na konto placówki do 5-tego dnia każdego miesiąca.

 

W ramach czesnego zapewniamy:

 

1. Opiekę nad dzieckiem przez maksymalnie 10 godzin dziennie

2. Kontakt z językiem angielskim

3. Zajęcia muzyczno – ruchowe

4. Zajęcia plastyczne
5. Wszystkie zajęcia dodatkowe

6. Opiekę psychologa
7. Organizację przyjęć urodzinowych dla naszych żłobkowiczów w godzinach pracy placówki

8. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu

9. Dostęp do monitoringu

y>